VALINNANVAPAUS

 

 

Mainiemen vastaanotot on nyt osakeyhtiö johtuen pitkälti terveydenhuollon byrokratiasta ja muista  muutoksista. Tällä ei ole muuta vaikutusta toimintaan kuin se, että reseptin uusimispyynnöt Omakanta-palvelusta tulee osoittaa Mainiemen vastaanotot Oy:lle, ei enää Juho Nummenmaalle.

 

Valinnanvapauskokeiluista

 

Mainiemen vastaanotot on ollut Hämeenlinnan kokeilussa mukana puolitoista vuotta, kokeilun alusta asti. Hoidossamme on kahdeksasosa Lammin-Tuuloksen alueen väestöstä. Se tarkoittaa kokonaisuudessaan noin neljäsosaa avosairaanhoidon palveluita käyttäneistä.

Kokeilun kesto on aluperin suunniteltu lokakuun 2018 loppuun ja sen jatkuminen on kiinni poliittisesta päätöksenteosta. Ministeriö on myöntänyt rahaa kokeilujen jatkamiseen ja kuntien on haettava kokeilun jatkamista erikseen. Uskomme ja toivomme, että kokeilu jatkuu lokakuun lopun jälkeenkin.

 

Valinnanvapauskokeilun keskeinen sisältö on se, että Lammin ja Tuuloksen alueella vuoden 2017 alussa kirjoilla olleet ihmiset voivat hakeutua hoitoomme samoin tavoin ja periaattein kuin  terveyskeskukseenkin. Tutkimme ja hoidamme, otatamme tarvittavat laboratorio- tai kuvantamistutkimukset. Näistä potilaat maksavat normaalin terveyskeskusmaksun eli potilaalle tämä ei tuo minkäänlaisia lisäkustannuksia. Kokeilun piirin kuuluvat yleislääkärin, sairaanhoitajan, terveydenhoitajan ja psykiatrisen sairaanhoitajan tuottamat palvelut.

 

Valinta tehdään toistaiseksi, mutta kuitenkin niin, että kuukauden kuluttua on mahdollista tehdä uusi valinta, jos tehty valinta ei tuntunutkaan oikealta.

 

Olemme olleet mukana myös Päijät-Hämeen toukokuun alussa alkaneessa valinnanvapauskokeilussa. Se on tuonut vastaanotollemme lähinnä Hämeenkoskelaisia potilaita, joskin yksittäisiä valitsijoita on ollut eri puolilta Päijät-Hämettä.

 

Päijät-Hämeen kokeilun sisältö on muuten sama kuin Hämeenlinnassa, mutta psykiatrisen sairaanhoitajan vastaanotto ei kuulu kokeilun palveluiden piiriin. Päijät-Hämäläiset voivat halutessaan käyttää joko Salpakankaan tai Lammin laboratoriota ja röntgeniä.

 

Päijät-Hämeessäkin valinta tehdään toistaiseksi, mutta siellä uuden valinnan tekeminen on mahdollista aikaisintaan kuuden kuukauden kuluttua edellisestä valinnasta. Päijät-Hämeen kokeilun rahoitus on tiedossa tämän vuoden loppuun. Sielläkin ollaan hakemassa ministeriöltä jatkorahoitusta kokeilun jatkamiseksi.

 

Päijät-Hämeen kokeilun erityispiirre on se, että siellä on etukäteen sovittu vaihtajien enimmäismäärä. Tämän hetken tahdilla suunnittelusta määrästä on käytetty noin 40%. Kokeiluun mahtuu siis edelleen hyvin ja meidän vastaanotollammekin on hyvin tilaa uusille vaihtajille. Niin Päijät-Hämeestä kuin Hämeenlinnastakin.

 

 

Mikäli haluat valita Mainiemen vastaanotot, ota yhteyttä Mainiemeen.

YHTEYSTIEDOT

Mainiementie 12, 16900 LAMMI

 040 555 6957

etunimi.sukunimi@mainiemi.net

SEURAA MEITÄ